ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Η εταιρία "ΝΕΑ ΓΗ" παράγει οργανικό λίπασμα εφαρμόζοντας αυστηρό σύστημα ελέγχου στις πρώτες ύλες καθώς και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Όλα τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία μας, τηρούν τις προδιαγραφές της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η ποικιλία των πρώτων υλών που εισέρχονται στη παραγωγική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα να παράγονται προϊόντα οργανικού λιπάσματος με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες που απευθύνονται σε διαφορετικούς τελικούς χρήστες όπως θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις, παραγωγούς κηπευτικών, παραγωγούς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κατασκευαστές έργων πρασίνου κ.α.
Το οργανικό λίπασμα είναι ένα σταθεροποιημένο οργανικό προϊόν που έχει τη μοναδική ικανότητα να βελτιώνει τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Πιο συγκεκριμένα:
  • Η οργανική ουσία αποτελεί συγκολλητικό παράγοντα μεταξύ των εδαφικών σωματιδίων που οδηγεί στην δημιουργία συσσωματωμάτων, βελτιώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη δομή του εδάφους με αποτέλεσμα τον καλύτερο αερισμό και κίνηση του νερού.
  • Συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και δρα ρυθμιστικά στις μεταβολές της θερμοκρασίας του εδάφους.
  • Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε φαινόμενα διάβρωσης, επιφανειακής απορροής ή έκπλυσης των θρεπτικών στοιχείων σε βαθύτερους ορίζοντες.
  • Η αποδόμηση της προστιθέμενης οργανικής ουσίας από τους μικροοργανισμούς οδηγεί στη σταδιακή και σε βάθος χρόνου αποδέσμευση θρεπτικών στοιχείων όπως άζωτο (N), φώσφορο (P), κάλιο (K), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), βόριο (B), σίδηρο (Fe), χαλκό (Cu) και ψευδάργυρο (Zn), προσδίδοντας στο έδαφος βελτιωμένα θρεπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • Το ριζικό σύστημα των φυτών αναπτύσσεται καλύτερα και εκμεταλλεύεται μεγαλύτερο όγκο εδάφους που οδηγεί στη καλύτερη θρέψη.
  • Η χρήση οργανικού λιπάσματος στο έδαφος μειώνει τα προβλήματα από παράσιτα και νηματώδεις, βοηθά στην καταστολή των μυκητιάσεων και βοηθά τα φυτά να είναι πιο ανθεκτικά στις ασθένειες με αποτέλεσμα την μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων.
  • Σε σχέση με την απλή κοπριά, είναι ελεύθερο παθογόνων και αποδεσμεύει θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Μειώνεται η συνεχής χρήση μεγάλων ποσοτήτων χημικών λιπασμάτων.
  • Αποτελέσματα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξαν ότι η χρήση οργανικού λιπάσματος στη γεωργία οδήγησε σε σημαντικά αυξημένες αποδόσεις των καλλιεργειών.
Πέραν της αποδεδειγμένης ωφέλειας που έχει η χρήση οργανικού λιπάσματος στο έδαφος και στα φυτά, η χρησιμοποίηση του ως εδαφοβελτιωτικό / βιολίπασμα συμβάλλει στην αειφορία και στην οικολογία, αφού τεράστια ποσότητα οργανικής ύλης αντί να καταλήγει σε χώρους απόθεσης απορριμμάτων, ανακυκλώνεται και όλα εκείνα τα πολύτιμα στοιχεία από τα οποία αποτελείται εισέρχονται εκ νέου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον βιογεωχημικό κύκλο των στοιχείων.