ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κομποστοποίηση είναι η διαδικασία τροποποίησης οργανικών υπολειμμάτων σε βιολογικά σταθερές χουμικές ενώσεις, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό για την φυτική παραγωγή.

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων παρουσιάζουν ανομοιογένεια τόσο στην μορφή όσο και στην σύστασή τους. Η ανομοιογένεια αυτή καθορίζει και την διαφορετική μέθοδο διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται ο περιβαλλοντικός σκοπός της διάθεσης τους.

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης εξαρτάται από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες με σκοπό:

1. Το διαχωρισμό των χρήσιμων υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν ως πρώτες ύλες σε παραγωγικές διαδικασίες όπως είναι τα μέταλλα, χαρτί, πλαστικό και το γυαλί.
2. Την προστασία του περιβάλλοντος με την αποτροπή της υγειονομικής ταφής ή της καύσης που μολύνουν την ατμόσφαιρα με μεθάνιο και την γη με βαρέα μέταλλα.
3. Την αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικού μέσω αερόβιας βιολογικής αποσύνθεσης.
Εντατική κομποστοποίηση σε κλειστό χώρο

Η παραγωγή compost σε κλειστό χώρο επιτρέπει στις βιολογικές διαδικασίες και στις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται κατά την κομποστοποίηση να παραμείνουν ανεπηρέαστες από τις εξωτερικές συνθήκες. H συνηθισμένη μέθοδος της παραγωγής compost σε ανοιχτό χώρο καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση και την επέμβαση στην παραγωγική διαδικασία. Οι έντονες συνθήκες που επικρατούν τους χειμερινούς και τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη την παραγωγή.

Συγκριτικά με τον ανοιχτό χώρο σε ένα κλειστό εργοστάσιο επιτρέπεται:

- Να πραγματοποιούνται μετρήσεις στα παραγόμενα αέρια που διαχέονται στο περιβάλλον (CO2 , H2S , N-NH3)
- Να ελέγχεται η υγρασία και να αποφεύγονται φαινόμενα αναεροβισμού που προσελκύουν τρωκτικά και έντομα.
- Η σωστή εξυγίανση του προϊόντος καθώς προστατεύεται από τους σπόρους και τους παθογόνους μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος, που μπορεί να προσκολλήσουν στο τέλος της επεξεργασίας ή στην ωρίμανση του compost.
- Η δημιουργία standard product σε διαχρονική βάση.